ประชาคม กะดีจีน คลองสาน

Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

สมาชิกในชุมชมของเรา

Local News

มีงานซ่อมแซมบ้านอยู่หลายอย่าง ที่เราควรทำทันทีที่เห็น ไม่เช่นนั้น...
ห้องครัวเป็นห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเต็มไปหมด...
พฤติกรรมประจำวันของเราบางอย่างส่งผลให้ห้องน้ำที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกเช้าค่ำนั้นสกปรก รก...
เมื่อพูดถึงเรื่องทำความสะอาดแล้ว หลาย ๆ คนคิดว่า ยิ่งทำบ่อย ทำมาก ก็ยิ่งดี แต่ทั้งนี้...
คุณแม่บ้านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหมอนที่บ้านเรา...
Page 1 of 2
Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
9 ภาพอนาคตย่านกะดีจีน-คลองสาน

9 ภาพอนาคต ย่านกะดีจีนคลองสานมีอะไรบ้าง? 

Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
งานนำเสนอสาธารณะ

กำหนดการ

การนำเสนอสาธารณะ

กรุงเทพฯ 250: อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน

วัน เวลา และสถานที่

Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
สรุปงานประชาพิจารณ์

งานประชาพิจารณ์ ย่านกะดีจีน-คลองสาน

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านเมืองเกา ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 250 โดยมีคุณปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
เชิญร่วมงาน “ประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน” ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อ (ร่าง) ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

เชิญร่วมงาน “ประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน”
ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อ (ร่าง) ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ที่ออกแบบบน “ภาพอนาคต” และ “วิสัยทัศน์” ของย่านฯ ในปี พ.ศ. 2575 ที่กรุงเทพฯ จะครบ 250 ปี


โดยมีไฮไลต์ที่พื้นที่ยุทธศาสตร์ 4 จุด ซึ่งได้จากการ "เลือก" และ "ออกแบบ" อย่างมีส่วนร่วมของชาวย่านและภาคีพัฒนา : 

Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนานำร่อง (Quick Wins) ของย่านกะดีจีน-คลองสาน

ทำไมจาก 24 โครงการ เหลือแค่ 4 โครงการ

จากการประชุมภาคียุทธศาสตร์ เพื่อการจัดทำผังแม่บทอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน คลองสาน (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมคือ ผู้นำและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และการศึกษา ที่มีบทบาทและศักยภาพสูงในการร่วมกันผลักดันและพัฒนา จำนวน 101 คน ได้จัดลำดับการพัฒนาตามความสำคัญของโครงการพัฒนาย่อย 24 โครงการ โดยมีหลักการและแนวคิดในการจัดลำดับการพัฒนา คือ

Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
งานแถลงข่าวและงานประชาพิจารณ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีนคลองสาน

[ย้ำ !! กันอีกครั้งสำหรับงานแถลงข่าวและประชาพิจารณ์]

ขอเชิญชาวย่านกะดีจีน-คลองสานเข้าร่วมงานแถลงข่าวและงานประชาพิจารณ์
การจัดทำผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ภายใต้โครงการกรุงเทพฯ 250

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 2 โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน คลองสาน
- งานแถลงข่าว เวลา 09.00-11.30 น. 
- งานประชาพิจารณ์ เวลา 13.00-17.00 น.

Last 1 comments
daranee.007@gmail.com's picture
ดารณี บรรณวัฒน์ เสียดายมากคะ พี่ดารณี ไม่ได้ไปร่วมงาน แถลงข่าว วันที่ 20 นี้ เพราะต้องไป สระแก้ว อบรมดูงานเรื่อง นักสร้างสุขชุมชน ร่วมกับ มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15 June 2015 - 13:16
Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
24 โครงการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

24 โครงการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

ทำไมมี 24 โครงการ?

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ได้มีการประชุมหารือกับชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางผังออกแบบเมื่อวันที่ 4 เมษา 2558 และมีข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์โครงการ การจัดทำโครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ควรจะประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาย่อย 24 โครงการ แบ่งเป็น 5 กลุ่มพื้นที่ ดังนี้

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางผังออกเเบบ เเละการจัดทำมาตรการทางผังเมือง และแนวทางการส่งเสริมภูมิทัศน์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

บรรยากาศการประชุมฯ "การวางผังออกเเบบเเละการจัดทำมาตรการทางผังเมืองเเละเเนวทางส่งเสริมภูมิทัศน์" วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
บรรยากาศการประชุมฯ "อนาคตย่านกะดีจีน-คลองสานในปี 2575 จะเป็นอย่างไร?"

***อนาคตย่านกะดีจีน-คลองสานในปี 2575 จะเป็นอย่างไร?***

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะคณะที่ปรึกษา เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

Tansorn Pornpanyapat
โครงการ/กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

ทำไมต้องกะดีจีน-คลองสาน?

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานเป็นโครงการฟื้นฟูพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเล่นว่า โครงการกรุงเทพฯ 250 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ย่านเมืองเก่า ให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพ เป็นมหานครระดับโลก ในวาระครบ 250 ปี ในปี 2575 โดยการสนับสนุนจาก สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
มรดกกุฏีจีน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
2011-โครงการบูรณะและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกสณ ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
แผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
ผังประกอบแบบถนนเเละเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ในโครงการเขตคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
แผนที่มรดกวัฒนธรรม
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

(Cultural Heritage Scout Workshop)

จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการ

สนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ โรงเรียนศึกษานารี / สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ /

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรมPortuguese Heritage Recipe Rally
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
สมโภชอาราม 185ปี วัดประยูรฯ
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
คลองสานในอดีต

Pages