ต้อนรับเทศกาล ตรุษจีน ในวันที่ 19 ก.พ.2558

วันที่ 14 ก.พ.58 นิติบุคคลฯ วันพลัส คอนโด คลองชลฯ ได้ทำประกาศสำหรับต้อนรับเทศกาลตรุษจีนในวันที่ 19 ก.พ.58 เพื่อเป็นการอวยพรเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป