Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

กำหนดการ งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล 14-21 พ.ค.2558

กำหนดการจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2558

 

ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลพระสิงห์

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2558 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 (วันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 เหนือ) (ทำบุญวันเข้าอินทขีล)

 

เวลา 13.30 น. คณะข้าราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ศรัทธาประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมกัน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

เวลา 14.00 น. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวอัญเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาไปตามถนนราชวิถี ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน ถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตามถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงฯ

 

เวลา 16.00 น. พิธีเปิดงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

- นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานทำพิธีเปิด โดยลั่นกลองชัย 3 ครั้ง

- การแสดงกลองสะบัดชัย 9 ใบ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาและสรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา และสรงน้ำเสาอินทขีลภายในวิหารเสาอินทขีล

- ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และประชาชนใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

 

เวลา 17.00 - 23.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล

 

- ปี่พาทย์พื้นเมืองบรรเลงเพลง ฟ้อนบูชาเสาอินทขีล

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีล

 

วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2558

 

เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้สาธุชนใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ใส่บาตร 108 ปิดทองพระประจำวันเกิด ไหว้พระพุทธอัฏฐารส บูชาพระธาตุเจดีย์หลวง

เวลา 17.00 น. พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ในวิหารเสาอินทขีล

เวลา 18.00 - 23.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีลทุกๆ วันตลอด 7 วัน

 

วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2558 (วันออก 4 ค่ำ เดือน 9) (ทำบุญวันออกอินทขีล)

 

เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- พระสงฆ์ 108 รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา 10.00 น. - ถวายไทยทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 13.00 น. - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เสร็จพิธี

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป