“โอวกี่” หมูสะเต๊ะสูตรเด็ดตั้งอยู่ที่ ท่าดินแดง 11 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน