Error message

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

สวนเกษตรหลักสี่จัดอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 20 ธ.ค. 57

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า เขตหลักสี่ได้กำหนดจัดอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปลูกที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่จำกัดสำหรับบริโภคเองในครัวเรือน รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพหันมาบริโภคผักปลอดสารพิษและหันมาปลูกกันเองมากขึ้น
สำหรับการอบรมจะมีขึ้นโดยวิธีการปฏิบัติจริงในวันที่ 20 ธ.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้าเขตหลักสี่ ทั้งนี้รับจำนวนจำกัด 50 คน
ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2982 2096-7 หรือ 0 2982 2081-2 ต่อ 7437, 7436 ในวันและเวลาราชการ
วันที่ : 15 ธันวาคม 2557
ที่มา : http://thainews.prd.go.t
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป