English

โครงการพิพิธภัณฑ์ไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน

ประเภทกิจกรรม: 
โครงการ
วัน เวลา: 
20 December 2011 - 14:30 to 20 December 2014 - 17:30
สถานที่: 
ชุมชนกุฎีจีน
ชื่อผู้ติดต่อ: 
UDDC
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป