งานสมโภช187ปี "วัดประยุรวงศาวาส"

 

เปิดศักราชใหม่ 2558 ได้เพียงไม่กี่วัน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถือฤกษ์งามยามดีแห่งความเป็นสิริมงคล ผสานมือชุมชนรอบวัดจัดงาน "สมโภช 187 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น 4 คืน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ม.ค.งาน "สมโภช 187 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" เป็นการต่อยอดมาจากการจัดงานมอบรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ 1) หรือ Award of Excellence ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมาโดยรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นลักษณะของความบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ (Edutainment) ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมชมงานจะได้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่แล้ว ยังได้ร่วมเพลินเที่ยววันวาน ชมงานศาสตร์และศิลป์ สัมผัสถิ่นวัฒนธรรม ล้ำของอร่อยย่านคลองสาน-กะดีจีนสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าร่วมสักการะ ประกอบด้วย พระพุทธนาค พระ บรมสารีริกธาตุ พระพุทธฉาย หลวงพ่อแขก พร้อมชื่นชมความงามของปูชนียสถานเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็น "พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา" หนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากองค์การยูเนสโก รวมไปถึง "เขามอ" รมณียธรรมสถานแห่งความสงบรื่นรมย์ที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นถาวรวัตถุสำคัญของชาติ โดยจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 2555 และที่สำคัญยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะพระพุทธรูปพันปียุคขอมโบราณ ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะ ในงานนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยด้านพื้นที่โดยรอบของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นตลาดโบราณ พาย้อนยุคไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ย่านคลองสาน-กะดีจีน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ได้แก่ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต์ และอิสลาม ซึ่งจะรวบรวมความอร่อยจากอาหารหลากรสหลายชนิดใน 6 ชุมชนรอบวัด ประกอบด้วย ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม และชุมชนโรงคราม พร้อมการแสดงต่างๆ มาก มาย จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ การแสดงชุดสัตสหายทศกัณฐ์, หนังใหญ่ ชุดยักษ์รบลิง, โขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา, ฟ้อนขันดอก, ตารียอเก็จ รวมทั้งการแสดงเชิดสิงโตดอกเหมย จากชุมชนวัดประยุรวงศาวาส นอกจากนี้ ยังมีการแสดงลำตัด จากศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พร้อมคณะ การแหล่สดจากเจ้าพ่อเพลงแหล่ บุญโทน คนหนุ่ม การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย และการฉายหนังกลางแปลงแบบพากย์สดอีกด้วยอนึ่ง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่สมเด็จพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าที่กรมท่าและพระสมุหกลาโหม อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อพ.ศ.2371 และได้ถวายเป็นอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"

 

อ่านต่อ:http://bit.ly/1wpxHrn

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป