โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  2
 • ประชุม
  0
 • กิจกรรม
  9
 • อื่นๆ
  0
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
โครงการ ศิลปะบนกำเเพงครั้งที่ 3 ย่านกะดีจีน 20 ธ.ค. 14
กิจกรรม ลอยประทีปเทียนหอม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ วัดประยูรวงศาวาศ 01 พ.ย. 14
กิจกรรม ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ กะดีจีน คลองสาน 23 เม.ย. 14
กิจกรรม สวนเต็มซอย ย่านกะดีจีน - ชุมชนประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 13
กิจกรรม ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ย่านกะดีจีน-คลองสาน 23 ก.พ. 13
กิจกรรม กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ: ศิลป์สาม กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ 27 ม.ค. 12
โครงการ โครงการพิพิธภัณฑ์ไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 20 ธ.ค. 11
กิจกรรม สวน เต็ม ซอย ย่านกะดีจีน 11 ส.ค. 11
กิจกรรม ชาวย่านคิดนิสิตจัดให้ มัสยิดบางหลวง 10 เม.ย. 11
กิจกรรม ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา ย่านกะดีจีน 19 พ.ย. 10
กิจกรรม กะดีจีน-ศิลป์ตามตรอก ตรอกซอกซอยและพื้นที่สาธารณะใน "ย่านกุฎีจีน" 27 มี.ค. 10