แจ้งซ่อม คำร้อง ขอความช่วยเหลือ

 • 1 คำร้อง
  รอการตอบรับ
 • 0 คำร้อง
  นัดเวลาทำงาน
 • 0 คำร้อง
  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 • 0 คำร้อง
  เสร็จการดำเนินงาน
วันยื่นคำร้อง ชื่อ นามสกุล บ้าน/ห้องเลขที่ ชื่อ สถานะ
02 พ.ค. 14 Haak Square Admin Soam test รอการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง