แจ้งซ่อม คำร้อง ขอความช่วยเหลือ

 • 2 คำร้อง
  รอการตอบรับ
 • 0 คำร้อง
  นัดเวลาทำงาน
 • 0 คำร้อง
  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 • 0 คำร้อง
  เสร็จการดำเนินงาน
วันยื่นคำร้อง ชื่อ นามสกุล บ้าน/ห้องเลขที่ ชื่อ สถานะ
29 พ.ค. 14 angsana pinrat ท่อประปาแตก รอการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
06 พ.ค. 14 pear_onkarin 207 การขับขี่รถจักรยานยนต์ รอการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง