ชุมชนกุฎีจีน ธนบุรี กรุงเทพฯ

สมาชิกในชุมชมของเรา

ข่าวใกล้ตัว

มีงานซ่อมแซมบ้านอยู่หลายอย่าง ที่เราควรทำทันทีที่เห็น ไม่เช่นนั้น...
ห้องครัวเป็นห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเต็มไปหมด...
พฤติกรรมประจำวันของเราบางอย่างส่งผลให้ห้องน้ำที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกเช้าค่ำนั้นสกปรก รก...
เมื่อพูดถึงเรื่องทำความสะอาดแล้ว หลาย ๆ คนคิดว่า ยิ่งทำบ่อย ทำมาก ก็ยิ่งดี แต่ทั้งนี้...
คุณแม่บ้านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหมอนที่บ้านเรา...
แสดงหน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า
angsana pinrat
ข่าวชุมชน
รู้ไว้ใช่ว่า ?????????

ธงชาติไทยมี ๓ สีตั้งแต่เมื่อไร

เฉลย        ธงชาติไทยในสมัยโบราณมีสีแดงทั่งทั้งผืน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทรงสั่งให้เติมรูปกงจักรสีขาว อันเป็นเครื่องหมายประจำราชวงศ์จักรีเอาไว้ในผืนผ้าสีแดง เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเรือหลวงกับเรือชาวบ้าน ในสมัยรัชการที่ ๒ มีการเติมช้างเผือกเอาไว้ในกงจักรด้วย เนื่องจากยุคนั้นมีช้างเผือกอยู่ใต้พระราชสมภารถึง ๓ ตัวด้วยกัน แต่เรือชาวบ้านก็ยังคงใช้ธงสีแดงทั้งผืนอยู่

angsana pinrat
ข่าวชุมชน
รู้ไว้ใช่ว่า ??????????

"กรุงเทพมหานคร" ชื่อเต็มว่าอะไร และแปลว่าอะไร

เฉลย     มีชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยามหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"

angsana pinrat
คำร้อง ขอความช่วยเหลือ แจ้งซ่อม
ท่อประปาแตก

ท่อประปาบริเวณข้างโรงรถบาทหลวง หลังโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ตรงประตูทางเข้าวัดซางตาครู้ส แตกทำให้น้ำไหลนองโดยม่ีกระสอบวางปิดบริเวณท่อแตกไว้ไม่ให้พุ่งกระจาย เป็นอยู่หลายวันแล้ว แจ้งการประปาก็หลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าทำไมไม่เห็นมีใครมาซ่อมสักที เสียดายน้ำจังเลย

1 ความเห็นล่าสุด
รูปภาพของ pinrat_@outlook.com
angsana pinrat การประปานครหลวงได้ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ ขอบคุณมากๆค๊ะ
30 พฤษภาคม 2014 - 11:24
angsana pinrat
ข่าวชุมชน
รู้ไว้ใช่ว่า ??????????

เฉลย       แต่เดิมตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทัย ดินแดนสยามประกอบด้วยคนหลายชาติพันธ์ุ อาทิ ไทย ลาว มอญ ญวน เขมร แขก จีน ฝรั่ง มลายู พระมหากษัตริย์ไทยเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า สยาม เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
คู่มือการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กรณีถูกเรียกให้ไปรายงานตัว ผู้ถูกเรียกตัวและญาติควรปฏิบัติ ดังนี้
• แจ้งญาติ เพื่อน คนใกล้ชิด 
• เมื่อไปรายงานตัวควรมีญาติหรือคนใกล้ชิดเดินทางไปด้วยมากกว่าหนึ่งคน
angsana pinrat
ข่าวชุมชน
โครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครตำรวจบ้าน

ปัจจุบันสถานภาพอาชญากรรมและยาเสพติดในเขตพื้นที่ สน.บุปผารามมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น แต่การป้องกันปราบปรามยังไม่บรรลุผลเนื่องจากปัญหารการขาดบุคลากรและงบประมาณรวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น สน.บุปผาราม ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ กต.ตร.สน.บุปผารามจึงจะจัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มประสิทธิถาพอาสาสมัครตำรวจบ้านขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ๑ อาสาสมัครที่เคยอบรมแล้ว และ

               ๒ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครใหม่จากชุมชนต่าง ๆ

angsana pinrat
ข่าวชุมชน
เร่งฉีดวัคซีน ๓.๔ ล้านเข็ม สกัด "ไข้หวัดใหญ่"

เร่งอสม พาผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีน โดยแบ่งกลุ่มดังนี้

๑ อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป

๒ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไตวาย ปอดอุดตัน ธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

๓ ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้

๔ เด็กอายุ ๔ เดือน ถึง ๒ ปี

๕ หญิงตั้งครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป

๖ น้ำหนักเกินกิโล

วัคซีนนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น

เริ่มตั้งแต่ ๑ พค ถึง ๓๑ กค ๒๕๕๗ เท่านั้น

หมายเหตุ ถ้าจะไปฉีดยากรุณารวมกลุ่ม ๔ คนจะทำให้ได้ฉีดเร็วขึ้นเพราะการเปิดขวดยาแต่ละครั้งต้องฉีดให้หมดขวด(ขวดละ๔คน)

1 ความเห็นล่าสุด
รูปภาพของ pinrat_@outlook.com
angsana pinrat โรคไข้หวัดใหญ่นี้เป็นโรคที่่ค่อนข้างอยู่ใกล้ตัวเรามากและเป็นได้ง่าย ยิ่งปัจจุบันโรคมักพัฒนาไปไกลกว่าที่เราคิด ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิจะช่วยได้มากทีเดียว
22 พฤษภาคม 2014 - 11:28
angsana pinrat
ข่าวชุมชน
ประกันสังคมแบบประกันตนเองมาตรา 40

สำนักประกันสังคมแนะนำให้ประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการรองรับในด้านอื่นๆ นอกจากบัตรประกันสุขภาพท้วนหน้า (บัตรทอง) ให้มาทำประกันตนเองมาตรา 40 เพื่อเพิ่มสวัสดิการชดเชยให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้

1 จ่ายเงินสมทบ เดือนละ 100,200 แล้วแต่จะเลือก

2 ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเดิมตามบัตรทอง

3 เมื่อต้องรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล สามารถเบิกเงินชดเชยรายได้วันละ 200 บาท

4 เมื่อต้องเป็นผู้พิการมีเงินชดเชยรายได้ 200 - 1000บาท ต่อเดือน

5 เมื่อเสียชีวิตมีค่าช่วยเหลือทำศพ 20000 บาท

angsana pinrat
ข่าวชุมชน
รู้ไว้ใช่ว่า ????????

รู้ไหม่ว่า ทำไม "ผัดไทย" ถึงต้องชื่อว่า "ผัดไทย"

เฉลย 

1 ความเห็นล่าสุด
รูปภาพของ pinrat_@outlook.com
angsana pinrat เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางเรื่องก็เล็กน้อยจนคนมองข้ามไป แต่ถ้าเราได้เรียนรู้ก็เป็นสิ่งที่เสริม ทักษะให้กับผู้ค้นคว้าได้ไม่มากก็น้อย
25 พฤษภาคม 2014 - 11:47
Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
รัฐประหาร 2557 ประยุทธ์-เหล่าทัพ ประกาศยึดอำนาจแล้ว

  รัฐประหาร ผบ.เหล่าทัพ แถลง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำเป็นต้องเข้าปกครองประเทศ ตั้งแต่ 16.30 น. วันนี้ (22 พฤษภาคม 2557) ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ

          เมื่อเวลา 16.30 น.

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
อัพเดทการปิดถนนวันนี้

เมื่อเวลา 17.00 น. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บังคับการตำรวจจราจร(ผบก.จร.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเปิดการจราจรเพิ่มเติมอีก 2 จุด คือบริเวณแยกจ.ป.ร.

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
การปฏิวัติต่างจากรัฐประหารอย่างไร?

การปฏิวัติ หรือ อภิวัฒน์ (revolution) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนั้น เกิดขึ้นกับประเทศไทยเพียงครั้งเดียว จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monachy) เป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.

pear_onkarin (207)
คำร้อง ขอความช่วยเหลือ แจ้งซ่อม
การขับขี่รถจักรยานยนต์

การขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชนด้วยความเร็ว และไม่ระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอันตรายภายในชุมชน

pear_onkarin (207)
อัลบั้มรูปภาพ
ฉันอยากได้!
pear_onkarin (207)
ข่าวชุมชน
คำนับคุณพ่อองค์ไหม่

มิสซาค่ำวันนี้ เชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาร่วมมิสซาต้อนรับคุณพ่อองค์ไหม่

Haak Square Admin Fluke
อัลบั้มรูปภาพ
ภาพบรรยากาศการประชุมแนะนำระบบHaak square
Haak Square Admin Fluke
โครงการ/กิจกรรม
งานสัมนาเปิดตัว ระบบ Haak square (Social network ของชุมชน)

ประชุมเพื่อแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นของ ระบบ Haak square  Social network ของชุมชน

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
เขตคลองสานเชิญร่วมงาน อาหารสะอาดรสชาติอร่อย

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดงาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 57 เวลา 15.00–20.00 น.

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
วัดประยุรฯ รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ยอดเยี่ยมจากยูเนสโก จัดงานสมโภชระหว่าง 23-26 เมษายนนี้

นื่องในโอกาสที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ 1) ปี 2556 หรือ Award of Excellence ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์และพรินทร์ปริยัติธรรมศาลา จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ทางวัดได้รับมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อเย็นวานนี้ พร้อมกับจัดงานสมโภชในบรรยากาศย้อนยุค “เพลินวันวาน คลองสาน กะดีจีน” ตั้งแต่วันน

Haak Square Admin Fluke
ข่าวชุมชน
รถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำ ย่านคลองสาน

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าบนถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกถังแก๊ส ทะเบียน 9 ฎ 6341 กรุงเทพมหานคร สภาพพลิกคว่ำชนกับเสาไฟข้างทาง ถังแก๊สที่บรรทุกมากระเด็นตกจากรถ มีกลิ่นแก๊สคลุ้งไปทั่ว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่ ต้องรีบปิดการจราจร พร้อมกับประสานงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย  ไปช่วยกันปิดวาล์วถังแก๊ส ตัดสายแบตเตอร์รี่รถ ไม่ให้เกิดประกายไฟและใช้น้ำฉีดหล่อเลี้ยง ไม่ให้แก๊สระเบิด  

จากการสอบสวน นายจินดา รังสีไสวแส

หน้า