พูดคุยทั่วไป

แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
Supatja Angsuwan
คุยทั่วไป

บรรยากาศ "การรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงถนนท่าดินเเดง" วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00น. ณ ลานหน้าศาลเจ้าซำไนเกง ท่าดินเเดง

ความเป็นมา