โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  3
 • ประชุม
  2
 • กิจกรรม
  8
 • อื่นๆ
  0
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
โครงการ ศิลปะบนกำเเพงครั้งที่ 3 ย่านกะดีจีน 20 ธ.ค. 14
ประชุม อบรมการใช้งานระบบ สื่อสารชุมชนออนไลน์ ห้องประชุมโรงเรียนซานตาครูส 06 พ.ค. 14
ประชุม เปิดตัวHaakSquare ห้องประชุมโรงเรียนซานตาครูส 29 เม.ย. 14
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5 ย่านกะดีจีน-คลองสาน 23 เม.ย. 14
กิจกรรม "ฝันใหญ่ในซอยเล็ก" กิจกรรมโครงการชุมชนปฏิบัติการศิลปะ ณ ย่านกะดีจีน 11 ม.ค. 14
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 4 กะดีจีน คลองสาน 23 ก.พ. 13
โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าชุมชนสวนสมเด็จย่า ถึงชุมชนซอยช่างนาค – สะพานยาว แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ชุมชนสวนสมเด็จย่า ถึงชุมชนซอยช่างนาค – สะพานยาว 30 พ.ย. 12
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 3 ย่านกะดีจีน-คลองสาน 27 ม.ค. 12
โครงการ โครงการพิพิธภัณฑ์ไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 20 ธ.ค. 11
กิจกรรม สวนเต็มซอย พื้นที่สีเขียวตามตรอกของชุมชนกะดีจีน ณ ย่านกะดีจีน 11 ส.ค. 11
กิจกรรม ชาวย่านคิดนิสิตจัดให้ มัสยิดบางหลวง 10 เม.ย. 11
กิจกรรม เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอยครั้งที่ 2 กะดีจีน คลองสาน 19 พ.ย. 10
กิจกรรม กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 1 ตรอกซอกซอยและพื้นที่สาธารณะใน "ย่านกุฎีจีน" 27 มี.ค. 10