ย่านกะดีจีน คลองสาน กรุงเทพฯ

สมาชิกในชุมชมของเรา

ข่าวใกล้ตัว

มีงานซ่อมแซมบ้านอยู่หลายอย่าง ที่เราควรทำทันทีที่เห็น ไม่เช่นนั้น...
ห้องครัวเป็นห้องที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะเต็มไปหมด...
พฤติกรรมประจำวันของเราบางอย่างส่งผลให้ห้องน้ำที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกเช้าค่ำนั้นสกปรก รก...
เมื่อพูดถึงเรื่องทำความสะอาดแล้ว หลาย ๆ คนคิดว่า ยิ่งทำบ่อย ทำมาก ก็ยิ่งดี แต่ทั้งนี้...
คุณแม่บ้านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหมอนที่บ้านเรา...
แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า
Supatja Angsuwan
คุยทั่วไป

เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว กรุงเทพฯ 250 เปิดตัวโครงการฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เมืองชั้นใน ให้มีความน่าอยู่ หลากหลาย และเต็มไปด้วยโอกาสสำหรับทุกคน ในวาระครบรอบ 250 ปีกรุงเทพฯ ในปี 2575 ผ่านกระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight) และการวางแผนแบบร่วมหารือของคนหลากหลายกลุ่ม พบกับภาพกรุงเทพฯ ในปี 2575 ผ่านผลการศึกษาด้วยเทคนิคการคาดการณ์อนาคต (Foresight) และการร่วมหารือกับคนหลากหลายกลุ่มของกรุงเทพฯ : 10 / 8 / 6 10 เทรนด์การใช้ชีวิต 8 ย่านใหม่ของกรุงเทพ 6 การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพที่สำคัญ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 17.00 น.

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
การประชุมภาคียุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดทำผังแม่บทจากวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ ระดับผู้บริหาร โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน – คลองสาน

บรรยากาศการประชุมฯ "การประชุมภาคียุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำผังเเม่บทจากวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ ระดับผู้บริหาร" วันพฤหัสบเดีที่ 23 เมษายน 2558 

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางผังออกเเบบ เเละการจัดทำมาตรการทางผังเมือง และแนวทางการส่งเสริมภูมิทัศน์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองนำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน

บรรยากาศการประชุมฯ "การวางผังออกเเบบเเละการจัดทำมาตรการทางผังเมืองเเละเเนวทางส่งเสริมภูมิทัศน์" วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
ปิดเทอมสร้างสรรค์

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์” เปิดประตูสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในการเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในสังกัดให้เด็ก เยาวชน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ ตลอดช่วงปิดภาคเรียน 2558 

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทำผังแม่บทย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่า และการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานดำเนินการโดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาเวลาศึกษา 8 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2557 ถึงกรกฎาคม2558 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

Supatja Angsuwan
โครงการ/กิจกรรม
บรรยากาศการประชุมฯ "อนาคตย่านกะดีจีน-คลองสานในปี 2575 จะเป็นอย่างไร?" อาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558.

***อนาคตย่านกะดีจีน-คลองสานในปี 2575 จะเป็นอย่างไร?***

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ในฐานะคณะที่ปรึกษา เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน

Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
มรดกกุฏีจีน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
2011-โครงการบูรณะและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกสณ ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
แผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
ผังประกอบแบบถนนเเละเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ในโครงการเขตคลองสาน
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
แผนที่มรดกวัฒนธรรม
Haak Square Admin Bank
ข้อมูลเอกสาร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมชุมชน

(Cultural Heritage Scout Workshop)

จัดโดย ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยการ

สนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกับ โรงเรียนศึกษานารี / สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ /

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรมPortuguese Heritage Recipe Rally
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
สมโภชอาราม 185ปี วัดประยูรฯ
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
สมโภชอาราม 185ปี วัดประยูรฯ
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
คลองสานในอดีต
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
รูปคลองสาน
Haak Square Admin Bank
อัลบั้มรูปภาพ
บรรยากาศมหาลัยในย่าน
Haak Square Admin Bank
โครงการ/กิจกรรม
ศิลปะบนกำเเพงครั้งที่ 3

หน้า