โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  2
 • ประชุม
  0
 • กิจกรรม
  9
 • อื่นๆ
  1
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
โครงการ ศิลปะบนกำเเพงครั้งที่ 3 ย่านกะดีจีน 20 ธ.ค. 14
กิจกรรม ลอยประทีปเทียนหอม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ วัดประยูรวงศาวาศ 01 พ.ย. 14
อื่นๆ โครงการอาหารกลางคืน หน้าชุมชน 06 พ.ค. 14
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5 : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ กะดีจีน คลองสาน 23 เม.ย. 14
กิจกรรม สวนเต็มซอย ย่านกะดีจีน - ชุมชนประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 13
กิจกรรม ศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ตอนที่ 5 : เช้ายันสาย-บ่ายยันค่ำ ที่กะดีจีน-คลองสาน กะดีจีน คลองสาน 23 ก.พ. 13
กิจกรรม ศิลป์สามท่า : กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ | 27-29 ม.ค. 55 กะดีจีน คลองสาน 27 ม.ค. 12
โครงการ โครงการพิพิธภัณฑ์ไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 20 ธ.ค. 11
กิจกรรม ชาวย่านคิดนิสิตจัดให้ มัสยิดบางหลวง 10 เม.ย. 11
กิจกรรม กะดีจีน - ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 2 : ศิลปะระเบียงธรรม 3 ศาสนา กะดีจีน คลองสาน 19 พ.ย. 10
กิจกรรม กิจกรรมสวนเต็มซอย กะดีจีน คลองสาน 11 ส.ค. 10
กิจกรรม กิจกรรม กะดีจีน-ศิลป์ตามตรอก กะดีจีน คลองสาน 27 มี.ค. 10