โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  3
 • ประชุม
  2
 • กิจกรรม
  13
 • อื่นๆ
  0
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
โครงการ ศิลปะบนกำเเพงครั้งที่ 3 ย่านกะดีจีน 20 ธ.ค. 14
กิจกรรม ลอยประทีปเทียนหอม บูชาพระบรมสารีริกธาตุ วัดประยูรวงศาวาศ 01 พ.ย. 14
ประชุม อบรมการใช้งานระบบ สื่อสารชุมชนออนไลน์ ห้องประชุมโรงเรียนซานตาครูส 06 พ.ค. 14
ประชุม เปิดตัวHaakSquare ห้องประชุมโรงเรียนซานตาครูส 29 เม.ย. 14
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5 กะดีจีน คลองสาน : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ ย่านกะดีจีน-คลองสาน 23 เม.ย. 14
กิจกรรม เพลินวันวาน คลองสาน กะดีจีน วัดประยูรวงศาวาส 23 เม.ย. 14
กิจกรรม เทศกาลเฉลิมฉลองรางวัลยูเนสโก-สนั่นซอยส์ ครั้งที่ 2 "นพพระเถลิงศกสมโภช" Uddc 23 เม.ย. 14
กิจกรรม การบำเพ็ญกุศลวันสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พ.ศ.๒๕๕๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 14 เม.ย. 14
โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรวงศาวาส 23 มี.ค. 14
กิจกรรม "ฝันใหญ่ในซอยเล็ก" กิจกรรมโครงการชุมชนปฏิบัติการศิลปะ ย่านกะดีจีน-คลองสาน 11 ม.ค. 14
กิจกรรม สวนเต็มซอย ย่านกะดีจีน - ชุมชนประวัติศาสตร์ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 13
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 4 ศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ตอนที่ 5 : เช้ายันสาย-บ่ายยันค่ำ ที่กะดีจีน-คลองสาน กะดีจีน คลองสาน 23 ก.พ. 13
กิจกรรม เทศกาลศิลป์ในซอยครั้งที่ 3 ศิลป์สามท่า : กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ กะดีจีน คลองสาน 27 ม.ค. 12
โครงการ โครงการพิพิธภัณฑ์ไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีน 20 ธ.ค. 11
กิจกรรม สวนเต็มซอย พื้นที่สีเขียวตามตรอกของชุมชนกะดีจีน ณ ย่านกะดีจีน 11 ส.ค. 11
กิจกรรม ชาวย่านคิดนิสิตจัดให้ มัสยิดบางหลวง 10 เม.ย. 11
กิจกรรม เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอยครั้งที่ 2 ณ ย่านกะดีจีน 19 พ.ย. 10
กิจกรรม กะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 1 ตรอกซอกซอยและพื้นที่สาธารณะใน "ย่านกุฎีจีน" 27 มี.ค. 10