Baania (บาเนีย) บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ ผู้ให้บริการด้าน Marketplace แหล่งรวมข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น คอนโด หรือ บ้านแบบ Total Solution เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่...
30 พฤศจิกายน 2017 - 11:02