โครงการ กิจกรรม ในชุมชน

 • โครงการ
  0
 • ประชุม
  0
 • กิจกรรม
  2
 • อื่นๆ
  0
ชนิด ชื่อ สถานที่ วันที่
กิจกรรม ฉีด พ่น ยากำจัดปลวก,มด และแมลงสาบ ภายในอาคารชุด เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม 30 มี.ค. 15
กิจกรรม บ.ยูนิเพสท์ จะเข้าฉีดน้ำยากำจัดแมลง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เดอะ ชิควิว คอนโดมิเนียม 17 ก.พ. 15