แจ้งซ่อม คำร้อง ขอความช่วยเหลือ

 • 1 คำร้อง
  รอการตอบรับ
 • 0 คำร้อง
  นัดเวลาทำงาน
 • 3 คำร้อง
  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 • 0 คำร้อง
  เสร็จการดำเนินงาน
วันยื่นคำร้อง ชื่อ นามสกุล บ้าน/ห้องเลขที่ ชื่อ สถานะ
03 มิ.ย. 15 ฉัตรวรีย์ ไฟหน้าบ้านเลขที่ 333/133 เสีย 2 ดวง ช่วยมาซ่อมให้ด้วยคะ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
03 มิ.ย. 15 กอหญ้า มีรถมาจอดขวางหน้าบ้าน ทำให้ออกไปไหนลำบากคะ รอการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
02 มิ.ย. 15 ยาหย่า เลิศลิขิตมงคลกุล ไฟส่วนกลางข้างบ้าน 117/112 ไม่ติด อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
02 มิ.ย. 15 นางฟ้าเดินดิน ถนนหน้าบ้านน้ำขัง อยู่ระหว่างการดำเนินงาน