นิทรรศการเรื่องและภาพ "หมู่บ้านหิ่งห้อย" โดย อ.อาวุธ อังคาวุธ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับศิลปิน อาจารย์อาวุธ อังคาวุธ

ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดนิทรรศการเรื่องและภาพ วิถีทางเรียนรู้เข้าใจความหมาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”

ในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "หมู่บ้านหิ่งห้อย" 

ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป