ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

วัดอุปคุต เมืองเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด
ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: โปรดระวังมิจฉาชีพแต่งกายคล้ายภิกษุสามเณร
ที่ยืนรอบิณฑบาตและเรี่ยไรเงินตามสถานที่ต่างๆ

ภาพบรรยากาศงานประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.791770954212602.1073741848.488023344587366&type=3

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป