5 มี.ค.58 นิติบุคคล และ แม่บ้าน PPM ได้ช่วยกันรดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกวาดเศษใบไม้แห้ง