วันที่ 11 มี.ค.58 กวาดใบไม้แห้งและทำความสะอาดรางน้ำฝน