ฉีด พ่น ยากำจัดปลวก,มด และแมลงสาบ ภายในอาคารชุด เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
30 มีนาคม 2015 - 13:00 to 16:00
สถานที่: 
เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคล

ด้วยทางบริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด จะเข้ามาทำการฉีด พ่น ยากำจัดปลวก,มด และแมลงสาบ ภายในอาคารชุด     เดอะชิควิว คอนโดมิเนียม  ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. หากท่านเจ้าร่วมห้องใดที่มีอาการแพ้สารเคมี หรือมีเด็กเล็ก โปรดหลีกเลี่ยงในเวลาดังกล่าว และหากท่านเจ้าของร่วมท่านใด มีความประสงค์ที่จะให้ทำการฉีดพ่นยากำจัดแมลงภายในห้องของท่านโปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่นิติบุคคลฯ โดยทางบริษัทจะบริการฟรี จำกัดเดือนละ 5 ห้อง   

 

On March 30, 2015 at 13.00 p.m. UNIPEST Co., Ltd. will spray pesticides against ants and cockroaches in The Chic view condominium. In case you are allergic to one of the chemicals or have small children you are advised to leave the building during this time. Should any co-owner require this to be done within the unit as well, please inform the office as the company provides free service for 5 units per month.

                                                                                                                                         

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป