ใบลงเวลาการทำงาน

ให้แต่ละตึกโหลดแบบฟอร์มใบลงเวลาการทำงาน

อัปโหลดเอกสาร: 
AttachmentSize
File aebbaiblngewlaakaarthamngaan.docx33.72 KB
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป