หนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง คลัง ระบุ ใช้วิธีกระตุ้นการบริโภคไม่ได้

              หนี้ครัวเรือนไทยพุ่ง คลัง ระบุ ใช้วิธีกระตุ้นการบริโภคไม่ได้ ต้องเร่งใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มภาษีแทน
 
              เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว และการแก้ปัญหาของไทย ก็ไม่สามารถกระตุ้นการบริโภคได้ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในอันดับสูงถึงร้อยละ 80 มากที่สุดในรอบ 7 ปี มาจากโครงการประชานิยมจากรัฐบาลชุดก่อน และถ้าหากกระตุ้นการบริโภค หนี้ครัวเรือนก็จะสูงขึ้นอีก
 
              ขณะเดียวกัน วิธีแก้ปัญหา ต้องเร่งการใช้จ่ายภาครัฐ เร่งการลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน ส่วนการส่งออกก็ไม่สามารถพึ่งได้เหมือนในอดีต เพราะเศรษฐกิจโลกมีปัญหา ซึ่งเวลาในการแก้ปัญหา จะต้องใช้เวลา และไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ภายในครึ่งปี
 
              นอกจากนี้ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยการเร่งจ่ายภาครัฐ ก็ต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้น เพราะรายได้จากภาษีตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 18 และรวมรายได้ของรัฐวิสาหกิจก็อยู่ที่ร้อยละ 20 เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าไทยยังน้อยกว่ามาก
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป