ถนนห้วยแก้ว ห้ามจอดเวลา 15.00-22.00 น. โดน ตร.จราจรล็อคล้อเป็นแถว

เพจตำรวจจราจรบันทึกภาพการจับกุม ล็อคล้อรถรถที่ฝ่าฝืนห้ามจอดในถนนห้วยแก้ว ใกล้ๆ มช.ซึ่งมีรถจำนวนมากฝ่าฝืน

 

ข้อความว่า "ถนนห้วยแก้วมีป้ายห้ามจอด 06:00-09:00 และ 15:00-22:00 ชัดเจนตลอดสาย แต่ยังมีผู้ผ่าฝืนทั้งรถมอร์เตอร์ไซด์และรถยนต์ ชุดปฏิบัติการพิเศษจราจรเชียงใหม่จึงจับปรับเพื่อจัดระเบียบครับ"

 

 

 

http://bit.ly/1HSmhrt

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป