“เชียงใหม่” เปิดรับบริจาค ช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล ที่ศาลากลางจังหวัด

 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ที่ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
       
       “เนปาลเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่นับถือศาสนาพุทธ การได้รับภัยพิบัติในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ จึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ แต่หากสะดวกควรจะบริจาคเป็นเงิน เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่ง ทางจังหวัดจะรวบรวมทั้งสิ่งของ-เงินบริจาคส่งไปรวมไว้ยังศูนย์รับบริจาคส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อไป”
       
       ทั้งนี้ หลังจากที่มีการขึ้นป้ายไวนีลเพื่อขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดเข้าร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์การขอรับบริจาคออกไปจะมีประชาชนทยอยเข้ามาร่วมบริจาคมากขึ้นอีก

 

 

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป