เข้มจัดระเบียบรถตู้สายใต้

นายมาโนช สายชูโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้ร่วมมือกับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) จัดประชุมหารือเรื่องการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร เส้นทางภาคใต้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้แล และเจ้าของรถตู้ว่าตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.58 เป็นต้นไป เจ้าของรถตู้ ต้องนำรถตู้โดยสารเส้นทางภาคใต้ ซึ่งมี 33 เส้นทาง ไปจอดให้บริการยังจุดที่กำหนดไว้ที่สถานีขนส่งสายใต้ เพื่อให้การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ บขส. ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ 2 แห่ง คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้เก่า ถนนปิ่นเกล้า ซึ่งสถานีขนส่งทั้ง 2 แห่งนี้ สามารถรองรับรถตู้โดยสารได้กว่า 300 คัน อีกทั้ง บขส. ได้จัดเตรียมช่องจำหน่ายตั๋ว ที่พักสำหรับผู้โดยสาร และห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

“การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร เส้นทางภาคใต้ครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาการจอดรถกีดขวางการจราจร และสร้างพื้นที่จุดรับส่งให้เป็นระเบียบ และผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ดี การจัดระเบียบรถตู้โดยสารจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีต้องได้รับความร่วมมือ จากเจ้าของรถตู้ในการนำรถเข้ามาจอดยังจุดที่กำหนดไว้ ดังนั้นขอฝากเตือนไปยังเจ้าขอรถตู้โดยสารให้นำรถเข้ามาจอดยังพื้นที่กำหนด หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นยกเลิกสัญญาการเดินรถ”

 

 

http://www.dailynews.co.th/economic/316027

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป