ประชุมสามัญประจำปี 2558

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
31 พฤษภาคม 2015 - 08:00 to 17:00
สถานที่: 
อาคารวันพลัส คอนโด คลองชลประทาน เขียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคล อาคารชุด วันพบัส คอนโด คลองชลประทาน เชียงใหม่
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป