เจ้าหน้าที่นิติฯ วันพลัส คอนโด คลองชลฯ ได้ตรวจเช็คเครื่องออกกำลังกายของวันพลัสฯ คลองชลคลับ