วันที่ 25 พ.ค.58 เจ้าหน้าที่นิติฯ วันพลัส คอนโด คลองชลฯ ได้ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ ที่เหี่ยวเฉาทิ้ง บริเวณรอบรั้วคอนโด,ด้านหน้าอาคารวันพลัส คลองชลคลับ รวมถึงทางขึ้นคลับเฮาส์ และได้ถอนต้นวัชพืช ที่ขึ้นตามต้นปาล์ม และตามขอบฟุตบาท บริเวณด้านหน้าและทางขึ้นอาคารค