ประชุมวิสามัญ

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
20 มิถุนายน 2015 - 09:00 to 12:00
สถานที่: 
สโมสรหมู่บ้าน
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคลฯ
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป