ไฟส่วนกลางข้างบ้าน 117/112 ไม่ติด

  1. รอการตอบรับ
  2. นัดเวลาทำงาน
  3. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
  4. เสร็จการดำเนินงาน
ชนิดคำร้อง: 
ขอความช่วยเหลือ

ไฟส่วนกลางข้างบ้าน 117/112 ไม่ติดทั้ง 2 ดวง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558

รายการการดำเนินงาน: 

[02 June 2015 - 10:49:35] request created by ยาหย่า เลิศลิขิตมงคลกุล [03 June 2015 - 10:53:55] su.suchard@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น acknowledge
[03 June 2015 - 10:53:59] su.suchard@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น progress

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป

ความเห็น

รูปภาพของ su.suchard@gmail.com
สุชาติ อินต๊ะแก้ว

จะรีบไปดำเนินการให้นะครับ