ไฟหน้าบ้านเลขที่ 333/133 เสีย 2 ดวง ช่วยมาซ่อมให้ด้วยคะ

  1. รอการตอบรับ
  2. นัดเวลาทำงาน
  3. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
  4. เสร็จการดำเนินงาน
ชนิดคำร้อง: 
แจ้งซ่อม

ไฟหน้าบ้านเลขที่ 333/133 เสีย 2 ดวง ช่วยมาซ่อมให้ด้วยคะ

รายการการดำเนินงาน: 

[03 June 2015 - 10:48:54] request created by ฉัตรวรีย์ [03 June 2015 - 10:54:20] su.suchard@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น acknowledge
[03 June 2015 - 10:54:26] su.suchard@gmail.com เปลี่ยนสถานะคำร้องเป็น progress

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป