วันที่ 6 พ.ค.58 ช่าง PPM ได้ทำความสะอาด,ดูดตะกอนในน้ำ,วัดค่าคลอรีน,ค่า phของน้ำ ,เติมโซดาแอดเพื่อปรับสภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ ตามตารางที่นิติฯ วันพลัสคลองชล กำหนดไว้