ตรวจสุขภาพ (ฟรี!) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มช.

ประเภทกิจกรรม: 
โครงการ
วัน เวลา: 
29 มิถุนายน 2015 - 08:00 to 16:00
สถานที่: 
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: 
-
กำหนดการและกิจกรรม
06.30—07.30 น.  ขอเชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป
 
 
07.30—10.00 น.  เจาะเลือดเพื่อตรวจ น้ำตาล (FBS)  ไต (Creatinine)
  ไขมัน (Cholesterol) ตับ (ALT) เกาท์ (Uric acid)
  (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)
                        การเตรียมตัว : ควรงดอาหารก่อนการตรวจ 8 - 12 ชั่วโมง และดื่มน้ำเปล่าได้ตามสมควร
                        หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้การตรวจสำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เบิกราชการหรือหน่วยงานใดๆ
 
 
08.00—15.00 น.  ตรวจมวลกระดูก (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)
 
 
08.00—15.00 น.  เอกซเรย์ปอดด้วยระบบดิจิตอล (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)
 
 
08.00—15.00 น.  ตรวจวัดสัดส่วนไขมันและตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย
 
 
09.00—15.00 น.  รับบริจาคโลหิต โดย คณะแพทยศาสตร์ มช.
 
 
14.00—17.00 น.  อธิบายผลการตรวจเลือดและให้ความรู้
 
 
08.00—17.00 น.  นิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจล่วงหน้า
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณธนกร  โทร 053-945064
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป