เนื่องจากมีการปรับสภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ทางนิติฯจึงของดใช้สระว่ายน้ำเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19/05/2558-21/05/2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ

เนื่องจากมีการปรับสภาพน้ำของสระว่ายน้ำ ทางนิติฯจึงของดใช้สระว่ายน้ำเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 19/05/2558-21/05/2558 จึงแจ้งมาเพื่อทราบค่ะ

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป