ประชุมสามัญประจำปี 58

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
18 กรกฎาคม 2015 - 13:00 to 15:00
สถานที่: 
นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป