แม่บ้านเช็ดกระจก และกรอบอลูมิเนียมบริเวณชั้นพักอาศัย

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
09 กรกฎาคม 2015 - 16:00 to 19:00
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคลอาคารชุด Tne next 1 อาคาร 2
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป