Annual Health Checkup

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
14 กรกฎาคม 2015 - 11:00 to 20:00
สถานที่: 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอเชิญร่วมงาน Annual Health Checkup ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเป็นการคัดกรองโรค และหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนชาวเชียงใหม่หันมาดูแลสุขภาพ โดยภายในงานจัดให้มีบริการประเมินภาวะสุขภาพ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพฟรี แล้วพบกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 บริเวณ ชั้น 3 โซนลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป