Home Buyer's Guide

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
29 กรกฎาคม 2015 - 10:15 to 02 สิงหาคม 2015 - 20:00
สถานที่: 
ชั้น G โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ชื่อผู้ติดต่อ: 
บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป