แม่บ้านทำความสะอาดห้องปั๊มน้ำ และห้องชาร์ปไฟฟ้า

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
18 กรกฎาคม 2015 - 14:45 to 17:45
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคลอาคารชุด Tne next 1 อาคาร 2
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป