ฉีดปลวกประจำเดือนกรกฎาคม58

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
23 กรกฎาคม 2015 - 10:00 to 11:00
สถานที่: 
วันพลัสคอนโด มช.3
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคลฯวันพลัสคอนโด มช.3
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป