จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
16 กรกฎาคม 2015 - 15:00 to 18:00
สถานที่: 
ศาลากลาง เชียงใหม่
ชื่อผู้ติดต่อ: 
www.Bike for Mom.com
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยจะจัดการซ้อมปั่นทดสอบเส้นทางในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ในขณะที่มีประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 7,301 คน
ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จะใช้เส้นทางปั่นจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนเลียบคันคลองชลประทาน เลี้ยวขวาเข้าถนนราชพฤกษ์ จนถึงบริเวณหน้าสวนราชพฤกษ์ แล้ววนกลับมาตามเส้นทางเดิมถึงจุดสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร โดยจะใช้บริเวณสนามหญ้าด้านทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เป็น
จุดลงทะเบียนและจุดสตาร์ท ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมถึง 7,301 คน สำหรับการปั่นจักรยานจะจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ละประมาณ 1,000 คัน และจะมีรถนำขบวนจำกัดความเร็วไว้ที่ 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เร็วและไม่ช้าจนเกินไปและจะทำให้รูปขบวนดูสวยงาม สำหรับเสื้อพระราชทานจำนวน 1,000 ตัวและเข็มกลัดพระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่จะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คนแรกที่ลงทะบียน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 แต่เนื่องจาก มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เป็นจำนวนถึง 7,301 คนs__58490886.jpg
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้จัดเตรียมเสื้อยืดสีฟ้าจำนวน 5,000 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนไว้แล้วมาตรวจสอบรายชื่อและรับเสื้อได้ที่บริเวณจัดงาน ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถจอดรถได้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเวลา 12.00 น. จังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการปลูกต้นไม้ และกล้วยไม้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้และกล้วยไม้จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. จังหวัดเชียงใหม่กำหนดกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2558 พร้อมกับเป็นการซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นจักรยาน“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยจะสตาร์ทที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นไปตามเส้นทางจริง (ถนนเลียบคันคลองชลประทาน) จนถึงจุดกลับรถที่ไนท์ซาฟารี แล้วปั่นกลับมาถึงจุดสิ้นสุดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2558 และการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ลงทะเบียน 900 คนแรกจะได้รับเสื้อยืดสีเหลืองเป็น ของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 529567.jpg
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป