วันอาสาฬหบูชา

ประเภทกิจกรรม: 
กิจกรรม
วัน เวลา: 
30 กรกฎาคม 2015 - 06:00 to 18:00
สถานที่: 
นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2
ชื่อผู้ติดต่อ: 
นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2
เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป