แม่บ้านเช็ดกระจก และกรอบอลูมิเนียมบริเวณชั้นพักอาศัย