ข้อความผิดพลาด

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/haaksqr/public_html/includes/bootstrap.inc).

เจ้าหน้าที่ฯ ชม. ออกตรวจสถานบันเทิง ผับ บาร์ ต่อเนื่อง

วันที่ 21 ส.ค.58 เวลา 22.00 น. - 22 ส.ค. 58 เวลา 03.30 น. ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยการอำนวยการของนายประจวบ กันธิยะ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ และนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ปลัดอำเภอ หน.กง.ปค. นำโดย นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอ หน.ฝ.ความมั่นคง /นายธำรงค์ศักดิ์ ยาดี ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่  สมาชิกกองร้อย อส.อ.เมืองเชียงใหม่ที่ 2 ผู้แทนกองพันพัฒนาที่ 3 ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และ สภ.แม่ปิง และทีมงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เครือข่าย สสส.ทีมงานสาธารณสุข อ.เมืองเชียงใหม่, จพง.สรรพสามิต จว.ชม.และชมรมกำนัน-ผญบ./ชรบ.ต.หนองป่าครั่ง รวมทั้งสิ้น 35 นาย
 
    ได้ออกตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรม จ.เชียงใหม่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ และร้องเรียนโดยตรงถึง นอภ.เมือง ชม. ผวจ.ชม. และคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 สถานประกอบการที่ถูกสั่งปิดตามคำสั่ง ผวจ.ชม.ผลการตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง โดยเริ่มตรวจบริเวณด้านหลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า ม.4 ต.หนองป่าครั่ง ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราและมีการแสดงดนตรีสด จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วยร้านสกูบาร์ ร้าน ณ พระนคร/ร้านล๊อฟบาร์/ร้านซ็อฟบาร์ 
 
    ผลการตรวจไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการแต่อย่างใด ได้แจ้งให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยเคร่งครัด และเจ้าพนักงาน สส.จได้ตรวจพบร้าน ณ พระนคร/ร้านล๊อฟบาร์/ร้านซ็อฟบาร์ มีการมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืน ม.30 (3) การลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย และ ม.30 (5) จูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพบผู้ใช้บริการสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ เจ้าพนักงานจึงจับกุมในฐานความผิด "ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ตาม ม.30 (3) จูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.30 (5) และฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 " นำส่ง พงส.สภ.แม่ปิง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และได้บันทึกตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 5 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นด้วย/จากนั้นจึงเข้าตรวจย่านศรีปิงเมืองประกอบด้วยร้านเอ็ม แบ็งค์ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารและสุราและมีการให้บริการคาราโอเกะ ผลการตรวจไม่พบเด็กอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์มาใช้บริการ และได้บันทึกการตรวจให้ถือปฏิบัติตามนัยข้อ 5 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และให้ดำเนินการตามคำสั่งฯ ข้อ 5 อย่างเคร่งครัด 
 
      ขณะตรวจเวลา 00.15 น. พบยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มาใช้บริการ เจ้าพนักงานฯจึงจับกุมผู้ประกอบการในฐานความผิด "จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามจำหน่าย ตามมาตรา 28 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 " นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป/จากนั้นจึงเข้าตรวจบริเวณย่านฮาเบอร์ จำนวน 10 ร้าน ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่าเปิดเกินเวลา ผลการตรวจปรากฏว่าปิดให้บริการแล้วทั้งหมด/เวลา 01.45 น. ตรวจร้านเกมเยื้องหน้าวัดพระสิงห์ ซึ่งประชาชนร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คือร้าน "ทีซีอินเตอร์เน็ตและเกมออนไลน์" ผลการตรวจพบผู้มีอายุ 15-16 ปี จำนวน 2 คน กำลังนั่งเล่นเกมออนไลน์ภายในบริเวณร้าน จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ประกอบการร้านตรวจในฐานความผิด "ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามมาตรา 26 (3) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546" นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
       เวลา 02.30 น.เข้าตรวจบริเวณย่านตลอดสมเพชรและหลังวัดชมพู ผลการตรวจจำนวน 7 แห่ง พบร้านแจ๊คแอนด์แวนบาร์ ยังเปิดให้บริการโดยมีผู้ใช้บริการประมาณ 100 คน เจ้าพนักงานจึงจับกุมผู้ประกอบการร้าน โดยกล่าวหาว่า "จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายสุราในเวลาห้ามจำหน่ายตามมาตรา 28 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535" นำส่ง พงส.สภ.เมืองเชียงใหม่/จากนั้นบริเวณย่านสันติธรรม ปรากฏว่า มึนบุรีคาเฟ่ ซึ่ง ผวจ.ชม.ได้มีคำสั่งปิด ตาม ปว.50 มีกำหนด 30 วัน (21 ส.ค.58 - 19 ก.ย.58) ปิดให้บริการตามคำสั่งฯ จากนั้นจึงเข้าตรวจบริเวณ  ถนนลอยเคราะห์ ย่านช้างคลาน และย่านตลาดบุญอยู่ ปิดให้บริการทั้งหมด เสร็จสิ้นการตรวจเมื่อเวลาประมาณ 03.30 น. ของวันที่ 22 ส.ค. 58
 
+103438.jpg
b20bfca69992ea23d91b04334a4778b2.jpg
ae54d9812f8f1448c6c8f7de450c1b8b.jpg
15325c5a66ce400b804e0f36dac4aff0.jpg
1dc912e15addb382d067e5a72d12fbbf.jpg
32eb87acad8f1664f9f3c3f97bfcdc65.jpg
468a4ff4031364f4cda61d82462ddd7a.jpg
44ff5e04a2b78ee78a088ddaf820f85d.jpg
6f9146a86ecaa0e1b12a9f96858ea7e6.jpg

 

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป