งานสัมนาเปิดตัว ระบบ Haak square (Social network ของชุมชน)

ประเภทกิจกรรม: 
ประชุม
วัน เวลา: 
29 เมษายน 2014 - 10:00 to 12:00
สถานที่: 
ห้องประชุมโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
ชื่อผู้ติดต่อ: 
ทีมงาน Haak square

ประชุมเพื่อแนะนำรายละเอียดเบื้องต้นของ ระบบ Haak square  Social network ของชุมชน

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป