การขับขี่รถจักรยานยนต์

  1. รอการตอบรับ
  2. นัดเวลาทำงาน
  3. อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
  4. เสร็จการดำเนินงาน
ชนิดคำร้อง: 
คำร้องทั่วไป

การขับขี่รถจักรยานยนต์ในชุมชนด้วยความเร็ว และไม่ระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอันตรายภายในชุมชน

รายการการดำเนินงาน: 

[06 May 2014 - 13:27:53] request created by pear_onkarin [07 May 2014 - 13:30:06] ระบบเปลี่ยนสถานะของคำร้องเป็น รอการตอบรับ

เข้าดูได้โดยบุคคลทั่วไป